Fanongonongo ki hono fili ‘o e kau Fakafofonga Memipa ki he Poate ‘o e Sino’i Pa’anga Malolo

'Oku fanongonongo atu heni ke mou mea'i 'oku 'amanaki ke fakahoko 'a e fili 'o e kau Fakafofonga Memipa 'e toko tolu (3) mo e Memipa Talifaki 'e toko ua (2) ki he Poate 'o e Sino'i Pa'anga Malolo 'i he taimi 9:00 pongipongi ki he 4:00 efiafi 'o e 'aho Tu'apulelulu, 24 'o Sepitema, 2015.

Kuo pau ke fili 'e he kau memipa ha kau kanititeiti 'e toko tolu (3) 'o 'enau fili 'i he pepa paloti, 'o faka'ilonga'i mahino 'i he feitu'u 'oku ha atu 'i he tafa'aki 'o e ngaahi hingoa e tolu (3) 'o e kau kanititeiti 'oku nau fiema'u kenau fili ai.

'Oku fakaafe'i atu ke fai mai ha fokotu'u 'o e kau kanititeiti ke hoko ko e kau Fakafofonga Memipa 'e toko tolu (3) mo e ongo Memipa Talifaki 'e toko ua (2) ki he Poate mei he kau memipa 'o e Sino'i Pa'anga Malolo. Ko e kau kanititeiti 'e fokotu'u mai kuo pau ko e;

  1. Memipa 'o e Sino'i Pa'anga Malolo
  2. Fokotu'u mai 'e he kau memipa 'o e Sino'i Pa'anga Malolo 'o 'ikai toe si'i hifo 'i he toko 20

Ko e ngaahi fokotu'u kanititeiti kotoa pe kuo pau ke 'omai ia 'i he foomu totonu pea ke fakatu'asila ki he ngaahi tu'asila ko'eni 'ikai toe tomui ange 'i he 4:30 efiafi 'o e 'aho Monite 07 Sepitema, 2015;

Tongatapu  'Ofisa Faifili Pule, 'Ofisi 'o e Komisoni Ma'ae Kau Ngaue fakapule'anga, Nuku'alofa 
Vava'u   Sekelitali Pule, 'Ofisi Kovana, Vava'u
Ha'apai   Tokoni Sekelitali Pule, 'Ofisi Kovana, Ha'apai
'Eua, Niuafo'ou pea mo Niuatoputapu   Kau Fakafofonga Pule'anga

Faka’apa’apa atu

 

 

Falemei Fale
‘Ofisa Faifili Pule, Komiti Fili ‘a e Poate Sino’i Pa’anga Malolo